KONTEJNEROVÁ DOPRAVA – odvoz sutě a odpadu

NABÍZÍME


- Doprava a složení hydraulickou rukou
- Dovoz písku, štěrku a jiných materiálu
- Likvidace odpadu
- Směsný stavební a demoliční odpad
- Palivové a krbové dřevo
- Větve nebo kompostovatelné listí

AVIA

Cena za km - 22Kč + DPH
Sazba časová - 500Kč + DPH
Odvoz kontejnerů max 3500Kg


MAN + HYDRAULICKÁ RUKA


Cena za km - 27Kč + DPH
Práce s Hydraulickou rukou - 600Kč + DPH
Manipulace za každých započatých 30min. - 300Kč + DPH
Skládání palet - 100Kč + DPH
Odvoz kontejnerů max 6000Kg
ODVOZ A LIKVIDACE ODPADU
DRUH 3m3 5m3
Suť 2100Kč / bez DPH 3100Kč / bez DPH
Suť s příměsí odpadu max 20% 2300Kč / bez DPH 3300Kč / bez DPH
Zemina čistá
2000Kč / bez DPH
4 719 KčKč / bez DPH
Směsný odpad bez Suti
2900Kč / bez DPH
2600Kč / bez DPH
Směsný odpad se Sutí netříděný 3390Kč / bez DPH 4100Kč / bez DPH
Dřevo bez suti a odpadu 2200Kč / bez DPH 2500Kč / bez DPH

Kontejner 3m3 do maximální hmotnosti 3t


Čistá suť a interní odpad 1600,- Kč
Komunální nebo lehký odpad (bez suti) 2800,- Kč
Zemina, suť, netříděný odpad 3200,-Kč