AUTODOPRAVA – odvoz sutě a odpadu

Vzledem k nárůstu cen dřeva a pohonných hmot se může výsledná cena dřeva a dopravy lišit

NABÍZÍME


- Doprava a složení hydraulickou rukou
- Dovoz písku, štěrku a jiných materiálu
- Likvidace odpadu
- Směsný stavební a demoliční odpad
- Palivové a krbové dřevo
- Větve nebo kompostovatelné listí


MAN + HYDRAULICKÁ RUKA


Cena za km - 35Kč + DPH
Práce s Hydraulickou rukou - 600Kč + DPH
Manipulace za každých započatých 30min. - 300Kč + DPH
Skládání palet - 100Kč + DPH
Odvoz kontejnerů max 6000Kg
ODVOZ A LIKVIDACE ODPADU
DRUH 3tuny 5tun 9m3
Suť 2600Kč / bez DPH 3600Kč / bez DPH
Suť s příměsí odpadu max 20% 2800Kč / bez DPH 3900Kč / bez DPH
Zemina čistá
2300Kč / bez DPH
3300Kč / bez DPH
Směsný odpad bez Suti
---
--- 5600Kč / bez DPH
Směsný odpad se Sutí netříděný --- --- 6500Kč / bez DPH
Dřevo bez suti a odpadu 2300Kč / bez DPH 3300Kč / bez DPH ---